JAVNA NABAVKA BR. JN 6-11u/17 – Održavanje zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health

Konkursna dokumentacija JN 6-11u-17 Odrzavanje zdr inf sistema Heliant Poziv JN 6-11u-17 Heliant Doc1 Resenje komisije JN 6-11u-17 Heliant Izjava komisije JN 6-11u-17 Heliant Doc1 Odluka o dodeli ugovora JN…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-11u/17 – Održavanje zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health

JAVNA NABAVKA BR. 6-10d/17 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

Poziv JN 6-10d-17 Ugradni materijal Konkursna dokumentacija JN 6-10d-17 Ugradni materijal Odluka o obustavi postupka JN 6-10d-17 Ugradni materijal Odluka o dodeli ugovora JN 6-10d-17 Ugradni materijal Obavestenje o obustavi…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-10d/17 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

JAVNA NABAVKA BR. 4-11d/17 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

Konkursna dokumentacija JN 4-11d-17 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Poziv JN 4-11d-17 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Dodatno pojasnjenje br. 1 JN 4-11d-17 Potrosni materijal Izmene konkursne dokumentacije…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-11d/17 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

JAVNA NABAVKA BR. 6-08u/17 – Javna nabavka usluge – Održavanje postojećeg programskog sistema računovodstva

Poziv JN 6-08u-17 Odrzavanje postojeceg programskog sistema racunovodstva Konkursna dokumentacija JN 6-08u-17 Odrzavanje postojeceg programskog sistema racunovodstva Resenje komisije JN 6-08u-17 Odrzavanje postojeceg programskog sistema racunovodstva Izjava komisije JN 6-08u-17…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-08u/17 – Javna nabavka usluge – Održavanje postojećeg programskog sistema računovodstva

JAVNA NABAVKA BR. 4-10d/17 – Javna nabavka dobara – Dijagnostički laboratorijski testovi za neonatalni skrining na kongenitalnu hipotireozu i fenilketonuriju

Konkursna dokumentacija JN 4-10d-17 nTSH i PKU Poziv JN 4-10d-17 nTSH i PKU Odluka o dodeli ugovora JN 4-10d-17 nTSH i PKU ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-10d-17 nTSH i PKU Poslenja izmena:…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-10d/17 – Javna nabavka dobara – Dijagnostički laboratorijski testovi za neonatalni skrining na kongenitalnu hipotireozu i fenilketonuriju

JAVNA NABAVKA BR. 4-09d/17 – Javna nabavka dobara – Hemikalije za kultivaciju humanih ćelija

Konkursna dokumentacija JN 4-09d-17 Hemikalije za kultivaciju humanih celija Poziv JN 4-09d-17 Hemikalije za kultivaciju humanih celija Doc3 Odluka o dodeli ugovora JN 4-09d-17 Cito ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-09d-17 Hemikalije za…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-09d/17 – Javna nabavka dobara – Hemikalije za kultivaciju humanih ćelija

JAVNA NABAVKA BR. 6-07d/17 – Javna nabavka dobara – Lekovi i preparati sa negativne liste i galenski lekovi

Poziv JN 6-07d-17 Lekovi i preparati sa negativne liste i galenski lekovi Konkursna dokumentacija JN 6-07d-17 Lekovi sa negativne liste i galenski lekovi Odluka o dodeli ugovora JN 6-07d-17 Lekovi…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-07d/17 – Javna nabavka dobara – Lekovi i preparati sa negativne liste i galenski lekovi