JAVNA NABAVKA BR. 4-08d/17 – Javna nabavka dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente – Natrijum-hlorid

Poziv za podnosenje ponuda JN 4-08d-17 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente-Natrijum-hlorid Konkursna dokumentacija 4-08d-17 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente - Natrijum-hlorid Odluka o dodeli ugovora JN 4-08d-17 Lekovi za zivotno…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-08d/17 – Javna nabavka dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente – Natrijum-hlorid

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-02u/17 – Održavanje i servisiranje vakum stanica, kiseonik i azotoksid stanica i stanica za komprimovani vazduh– Kompresorska stanica za pripremu medicinskog vazduha -Kompresori Atlas copco

konkursna dokumentacija JN 6-02u-17 servis stanica Poziv JN 6-02u-17 servis stanica Doc3 Odluka o dodeli ugovora JN 6-02u-17 Servis stanica Atlas copco ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 6-02u-17 servis stanice atlas copcko Poslednja…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-02u/17 – Održavanje i servisiranje vakum stanica, kiseonik i azotoksid stanica i stanica za komprimovani vazduh– Kompresorska stanica za pripremu medicinskog vazduha -Kompresori Atlas copco

JAVNA NABAVKA BR. JN 4-07d/17 – Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku

Poziv JN 4-07d-17 Potrosni materijal za laboratorijsku dijagnostiku Konkursna dokumentacija JN 4-07d-17 Potrosni materijal za laboratorijsku dijagnostiku Doc2 Dodatne inf i pojasnjenja JN 4-07d-17 lab potr mat Dodatne informacije i…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-07d/17 – Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku

JAVNA NABAVKA BR. JN 4-04d/17 – Hemikalije i flaskovi za kultivaciju humanih ćelija

Konkursna dokumentacija JN 4-04d-17 hemikalije za citogenetiku Poziv JN 4-04d-17 Hemikalije i flaskovi za kultivaciju humanih celija Izmene i dopune konkursne dokumentacije br. 1 JN 4-04d-17 Hemikalije za citogenetiku ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-04d/17 – Hemikalije i flaskovi za kultivaciju humanih ćelija

JAVNA NABAVKA BR. 4-06d/17 – Javna nabavka dobara – Citostatici sa liste lekova

Poziv JN 4-06d-17 Citostatici sa liste lekova Konkursna dokumentacija JN 4-06d-17 Citostatici sa liste lekova Odluka o dodeli ugovora JN 4-06d-17 Citostatici sa liste lekova ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-06-17 Citostatici sa…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-06d/17 – Javna nabavka dobara – Citostatici sa liste lekova

JAVNA NABAVKA BR. 4-05d/17 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

Poziv JN 4-05d-17 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Konkursna dokumentacija JN 4-05d-17 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Dodatne informacije i pojasnjenja br. 1, JN 4-05d-17 Sanitetski i ostali…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-05d/17 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal