JAVNA NABAVKA BR. 4-03d/17 – Javna nabavka dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente

Poziv JN 4-03d-17 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Konkursna dokumentacija 4-03d-17 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Odluka o obustavi postupka JN 4-03d-17 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Odluka o dodeli…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-03d/17 – Javna nabavka dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-01r/17 – Molerski radovi sa sitnim građevinskim održavanjem prostorija Instituta

Konkursna dokumentacija JN 6-01r-17 Molerski radovi sa sitnim gradjevinskim odrzavanjem prostorija Instituta Poziv JN 6-01r-17 Molerski radovi sa sitnim gradjevinskim odrzavanjem prostorija Insituta IZMENJENA Konkursna dokumentacija JN 6-01r-17 Molerski radovi…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-01r/17 – Molerski radovi sa sitnim građevinskim održavanjem prostorija Instituta