JAVNA NABAVKA BR. 4-29d/17 – Javna nabavka dobara – Namirnice i prehrambeni proizvodi – mesne prerađevine

Konkursna dokumentacija JN 4-29d-17 Namirnice i prehrambeni proizvodi - Mesne preradjevine Poziv JN 4-29d-17 Namirnice i prehrambeni proizvodi - Mesne preradjevine Odluka o dodeli ugovora JN 4-29d-17 Hrana - mesne…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-29d/17 – Javna nabavka dobara – Namirnice i prehrambeni proizvodi – mesne prerađevine

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-32r/17 – Sanacija krova posle havarije nastale zbog vremenskih nepogoda

Poziv JN 6-32r-17 Sanacija krova Konkursna dokumentacija JN 6-32r-17 SANACIJA KROVA Doc4 Odluka o obustavi postupka JN 6-32r-17 Sanacija krova Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 6-32r-17 Sanacija krova…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 6-32r/17 – Sanacija krova posle havarije nastale zbog vremenskih nepogoda

JAVNA NABAVKA BR. 6-31d/17 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

Poziv JN 6-31d-17 Ugradni materijal Konkursna dokumentacija JN 6-31d-17 Ugradni materijal Odluka o dodeli ugovora JN 6-31d-17 Ugradni materijal ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 6-31d-17 Ugradni materijal Poslednja izmena 26.01.2018. godine

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-31d/17 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

JAVNA NABAVKA BR. JN 4-27d/17 – Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema

Poziv JN 4-27d-17 MR Konkursna dokumentacija JN 4-27d-17 MR Doc1 dodatne inf i pojasnjenja 1, JN 4-27d-17 MR Doc1 Dodatne inf i pojasnjenja 2, JN 4-27d-17 MR IZMENE Konkursna dokumentacija…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-27d/17 – Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema

JAVNA NABAVKA BR. 4-28d/17 – Javna nabavka dobara – Citostatici sa liste lekova

Konkursna dokumentacija JN 4-28d-17 Citostatici sa liste lekova Poziv JN 4-28d-17 Citostatici sa liste lekova Odluka o dodeli ugovora JN 4-28d-17 Citostatici sa liste lekova ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-28-17 Citostatici sa…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-28d/17 – Javna nabavka dobara – Citostatici sa liste lekova

JAVNA NABAVKA BR. 6-30d/17 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

Konkursna dokumentacija JN 6-30d-17 Ugradni materijal Poziv JN 6-30d-17 Ugradni materijal Odluka o dodeli ugovora JN 6-30d-17 Ugradni materijal Odluka o obustavi postupka JN 6-30d-17 Ugradni materijal Obavestenje o obustavi…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 6-30d/17 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

JAVNA NABAVKA BR. JN 4-18r/17 – Izgradnja objekta Odseka za magnetnu rezonancu pri Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine – faza I

Poziv JN 4-18r-17 Izgradnja objekta MR JN 4-18r-17-Izgradnja objekta MR,Konkursna dokumentacija, prilog 2 i prilog 3.zip Doc1 Dodatne informacije i pojasnjenja 1, JN 4-18r-17 Izgradnja objekta MR Doc1 Dodatne informacije…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. JN 4-18r/17 – Izgradnja objekta Odseka za magnetnu rezonancu pri Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine – faza I

JAVNA NABAVKA BR. 4-26d/17 – Javna nabavka dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente

Poziv JN 4-26d-17 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Konkursna dokumentacija 4-26d-17 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente Odluka o dodeli ugovora JN 4-26d-17 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-26d-17…

Continue ReadingJAVNA NABAVKA BR. 4-26d/17 – Javna nabavka dobara – Lekovi za životno ugrožene pacijente