6-24d-16 Kancelarijski materijal

jn-6-24d-16-kancelarijski-potrosni-mat poziv-jn-6-24d-16-kancelarijski-materijal doc1-dodatne-inf-i-pojasnjenja-jn-6-24d-16-kanc-potr-mat izmene-konkursna-dokumentacija-jn-6-24d-16-kancelarijski-potr-mat obavestenjeoproduzenjurokazapodnosenjeponuda-jn-6-24d-16-kanc-potr-mat doc2-odluka-o-dodeli-ugovora-jn-6-24d-16-kancelarijski-materijal obavestenjeozakljucenomugovoru-jn-6-24d-16-kancelarijski-potr-materijal Poslednja izmena 01.12.2016. godine

Continue Reading6-24d-16 Kancelarijski materijal

4-23d/16 Lekovi sa liste lekova

Poziv-jn-4-23d-16-lekovi-sa-liste-lekova Konkursna-dokumentacija-jn-4-23d-16-lekovi-sa-liste-lekova odluka-o-dodeli-ugovora-jn-4-23d-16-lekovi-sa-liste-lekova odluka-o-obustavi-postupka-jn-4-23d-16-lekovi-sa-liste-lekova obavestenje-o-obustavi-postupka-javne-nabavke-jn-4-23d-16-lekovi-sa-liste-lekova obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-4-23d-16-lekovi-sa-liste-lekova Poslednja izmena 06.12.2016. godine

Continue Reading4-23d/16 Lekovi sa liste lekova

4-25d/16 Lekovi za životno ugrožene pacijente

Poziv-jn-4-25d-16-lekovi-za-zivotno-ugrozene-pacijente Konkursna-dokumentacija-jn-4-25d-16-lekovi-za-zivotno-ugrozene-pacijente odluka-o-dodeli-ugovora-jn-4-25d-16-lekovi-za-zivotno-ugrozene-pacijente obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-4-25d-16-lekovi-za-zivotno-ugrozene-pacijente Poslednja izmena 22.11.2016. godine

Continue Reading4-25d/16 Lekovi za životno ugrožene pacijente

JN 8p-03d/16 – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

Obavestenje o pokretanju postupka-jn-8p-03d-med-potr-mat JN-8p-03d-16-potrosni-medicinski-materijal odluka-o-obustavi-postupka-jn-8p-03d-16-potrosni-materijal odluka-o-dodeli-ugovora-jn-8p-03d-16-potrosni-materijal Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-jn-8p-03d-16-potrosni-materijal Poslednja izmena 08.11.2016. godine

Continue ReadingJN 8p-03d/16 – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal