JN 6-23d/16 -Dijаgnostički lаborаtorijski testovi zа neonаtаlni skrining nа cističnu fibrozu

Poziv-jn-6-23d-16-cisticna-fibroza Konkursna-dokumentacija-jn-6-23d-16-cisticna-fibroza Doc1-dodatne-inf-i-pojasnjenja-JN-6-23d-16-potr-mat-za-cisticnu-fibrozu Izmene-i-dopune-JN-6-23d-16-potr-mat-za-cisticnu-fibrozu Obavestenjeoproduzenjurokazapodnosenjeponuda-JN-6-23d-16-cisticna-fibroza Odluka-o-dodeli-ugovora-jn-6-23d-16-cisticna obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-6-23d-16-cisticna-fibroza Poslednja izmena 01.11.2016. godine

Continue Reading JN 6-23d/16 -Dijаgnostički lаborаtorijski testovi zа neonаtаlni skrining nа cističnu fibrozu

4-21d-16 Sanitetski i ostali potrosni materijal

konkursna-dokumentacija-jn-4-21d-16-sanitetski-i-ostali-potrosni-materijal poziv-jn-4-21d-16-sanitetski-i-ostali-potrosni-materijal obavestenjeoproduzenjurokazapodnosenjeponuda-jn-4-21d-16-med-potr-mat doc1-dodatne-inf-i-pojasnjenja-jn-4-21d-16-med-potr-mat izmena-1-konkursna-dokumentacija-jn-4-21d-16-sanitetski-i-ostali-potrosni-materijal Doc3-odluka-o-dodeli-ugovora-jn-4-21d-16-med-potr-mat Doc3-odluka-o-obustavi-postupka-jn-4-21d-16-med-potr-mat obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-4-21d-16-medicinski-potrosni-materijal Poslednja izmena : 15.11.2016.

Continue Reading 4-21d-16 Sanitetski i ostali potrosni materijal

4-20d-16 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente

konkursna-dokumentacija-jn-4-20d-16-lekovi-za-zivotno-ugrozene-pacijente poziv-jn-4-20d-16-lekovi-za-zivotno-ugrozene-pacijente Doc1-odluka-o-dodeli-ugovora-JN-4-20d-16-lekovi-za-zivotno-ugrozene obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-4-20d-16-lekovi-za-zivotno-ugrozene-pacijente Poslednja izmena 11.10.2016. godine

Continue Reading 4-20d-16 Lekovi za zivotno ugrozene pacijente

4-19d-16 Namirnice i prehrambeni proizvodi

konkursna-dokumentacija-jn-4-19d-16-namirnice-i-prehrambeni-proizvodi poziv-jn-4-19d-16-namirnice-i-prehrambeni-proizvodi dodatno-pojasnjenje-br-1-jn-4-19d-16-namirnice-i-prehrambeni-proizvodi izmene-i-dopune-konkursne-dokumentacije-br-1-jn-4-19d-16-hrana izmene-i-dopune-konkursne-dokumentacije-br-2-jn-4-19d-16-hrana dodatno-pojasnjenje-br-2-jn-4-19d-16-namirnice-i-prehrambeni-proizvodi obavestenjeoproduzenjurokazapodnosenjeponuda-jn-4-19d-16-hrana doc4-dodatne-inf-i-pojasnjenja-jn-4-19d-16-hrana odluka-o-dodeli-ugovora-jn-4-19d-16-hrana obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-4-19d-16-hrana Poslednja izmena : 04.11.2016.

Continue Reading 4-19d-16 Namirnice i prehrambeni proizvodi

6r-22d-16 Stampani potrosni materijal

konkursna-dokumentacija-jn-6r-22d-16-stampani-potrosni-materijal poziv-jn-6r-22d-16-stampani-potrosni-materijal obavestenjeoproduzenjurokazapodnosenjeponuda-jn-6r-22d-16-stampani-potrosni-materijal izmena-konkursne-dokumentacije-br-1-jn-6r-22d-16-stampani-potrosni-materijal odluka-o-dodeli-ugovora-jn-6r-22d-16-stampani-potrosni-materijal obavestenjeozakljucenomugovoru-jn-6r-22d-16-stampani-materijal Poslednja izmena: 22.09.2016.  

Continue Reading 6r-22d-16 Stampani potrosni materijal

JN 8p-02r-16 Nepredvidjeni radovi

ObavestenjeOPokretanjuPostupka JN 8p-02r-Nepredvidjeni radovi Konkursna dokumentacija - pregovaracki 8p-02r-16 nepredvidjeni radovi odluka-o-dodeli-ugovora-jn-8p-02r-16-nepredvidjeni-radovi obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-jn-8p-02r-16-nepredvidjeni-radovi Poslednja izmena 20.09.2016. godine

Continue Reading JN 8p-02r-16 Nepredvidjeni radovi