6-22d-15 Ugradni materijal

JAVNA NABAVKA: 6-22d-15 Ugradni materijal Dokumentacija: Poziv JN 6-22d-15 Ugradni materijal Konkursna dokumentacija JN 6-22d-15 Ugradni materijal Dodatne informacije i pojasnjenja br. 1 JN 6-22d-15 Ugradni materijal Odluka o dodeli…

Continue Reading 6-22d-15 Ugradni materijal

4-07d-16 Lekovi sa liste lekova

JAVNA NABAVKA: 4-07d-16 Lekovi sa liste lekova Dokumentacija: Konkursna dokumentacija JN 4-07d-16 Lekovi sa liste lekova Poziv JN 4-07d-16 Lekovi sa liste lekova Odluka o obustavi postupka JN 4-07d-16 Lekovi…

Continue Reading 4-07d-16 Lekovi sa liste lekova

8p-01d-16 Sistem monitoringa i pozivanja medicinskog osoblja

JAVNA NABAVKA: 8p-01d-16 Sistem monitoringa i pozivanja medicinskog osoblja Dokumentacija: Odluka o dodeli ugovora JN 8p-01d-16 Sistem monitoringa ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 8p-01d-16 Sistem monitoringa i pozivanja medicinskog osoblja Poslednja izmena 07.05.2016.

Continue Reading 8p-01d-16 Sistem monitoringa i pozivanja medicinskog osoblja

4-01d-16 Sistem monitoringa

JAVNA NABAVKA: 4-01d-16 Sistem monitoringa Dokumentacija: Dodatne informacije i pojasnjenja br. 1 JN 4-01d-16 Sistem monitoringa i pozivanja medicinskog osoblja JN 4-01d-16 Sistem monitoringa i pozivanja medicinskog osoblja, konkursna dokumentacija…

Continue Reading 4-01d-16 Sistem monitoringa

4-06d-16 Potrosni materijal za laboratorijsku dijagnostiku

JAVNA NABAVKA: 4-06d-16 Potrosni materijal za laboratorijsku dijagnostiku Dokumentacija: Konkursna dokumentacija JN 4-06d-16 Potrosni materijal za laboratorijsku dijagnostiku Dodatne informacije i pojasnjenja br. 1 JN 4-06d-16 Potrosni materijal za laboratorijsku…

Continue Reading 4-06d-16 Potrosni materijal za laboratorijsku dijagnostiku