JN 4-31d-16 Dezinficijensi i antiseptici

Konkursna-dokumentacija-jn-4-31d-16-dezinficijensi-i-antiseptici Poziv-jn-4-31d-16-dezinficijensi-i-antiseptici IZMENA Konkursna dokumentacija JN 4-31d-16 Dezinficijensi i antiseptici Odluka o dodeli ugovora JN 4-31d-16 Dezinficijensi i antiseptici Obavestenje o zakljucenom ugovoru 4-31d-16 Dezinficijensi i antiseptici Poslednja izmena 04.01.2017.…

Continue ReadingJN 4-31d-16 Dezinficijensi i antiseptici

4-30d-16 Potrosni materijal za laboratorijsku dijagnostiku

poziv-jn-4-30d-16-potrosni-materijal-za-laboratorijsku-dijagnostiku-specificni-ige tabelarna-ponuda-jn-4-30d-16-laboratorija-specificni-ige odluka-o-dodeli-ugovora-jn-4-30d-16-laboratorija-specificni-ige ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-30d-16 Laboratorija - specificni IgE Poslednja izmena : 22.12.2016.

Continue Reading4-30d-16 Potrosni materijal za laboratorijsku dijagnostiku

4-29d-16 Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

Poziv-jn-4-29d-16-ugradni-materijal Konkursna-dokumentacija-jn-4-29d-16-ugradni-materijal Obavestenjeoproduzenjurokazapodnosenjeponuda-jn-4-29d-16-ugradni-materijal Izmena-konkursna-dokumentacija-jn-4-29d-16-ugradni-materijal Doc1 Odluka o dodeli ugovora JN 4-29d-16 ugradni materijal Doc1 Odluka o obustavi postupka za partiju br. 3, JN 4-29d-16 ugradni materijal Obavestenje o zakljucenom ugovoru…

Continue Reading4-29d-16 Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

JN 6-25d/16 – Potrošni materijal za preimplatacionu, prenatalnu i postnatalnu molekularno-genetsku dijagnostiku

Poziv-jn-6-25d-16-potr-mat-za-gen-lab Konkursna-dokumentacija-jn-6-25d-16-potr-mat-gen-lab doc1-odluka-o-dodeli-ugovora-jn-6-25d-16-potr-mat-za-mol-genetiku ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 6-25d-16 pot mat genetika Poslednja izmena 14.12.2016. godine

Continue ReadingJN 6-25d/16 – Potrošni materijal za preimplatacionu, prenatalnu i postnatalnu molekularno-genetsku dijagnostiku

4-26u-16 Servisiranje medicinske opreme

Poziv-jn-4-26u-16-servis-medicinske-opreme Konkursna-dokumentacija-jn-4-26u-16-servis-med-opreme doc1-dodatne-inf-i-pojasnjenja-jn-4-26u-16-servis-med-opreme doc4-odluka-o-obustavi-postupka-jn-4-26u-16-servis-med-opreme-za-pojedine-partije doc4-odluka-o-dodeli-ugovora-jn-4-26u-16-servis-med-opreme Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 4-26u-16 Servis med opreme Obavestenje o zaklj ugovoru JN 4-26u-16 servis med opreme Poslednja izmena 16.12.2016. godine

Continue Reading4-26u-16 Servisiranje medicinske opreme