4-34d-15 Lekovi sa liste

JAVNA NABAVKA: 4-34d-15 Lekovi sa liste Dokumentacija: Lekovi LISTA LEKOVA JN 4-34d-15 Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 4-34d-15 Lekovi sa liste Obavestenje o zakljucenom ugovoru 4-34d-15 Lekovi sa…

Continue Reading 4-34d-15 Lekovi sa liste

4-35d-15 Lekovi van liste

JAVNA NABAVKA: 4-35d-15 Lekovi van liste Dokumentacija: Odluka o dodeli ugovora JN 4-35d-15 Lekovi van liste Poziv JN 4-35d-15 LEKOVI van liste konkursna dokumentacija LEKOVI 4-35d-15 za zivotno ugrozene LEKOVI…

Continue Reading 4-35d-15 Lekovi van liste

4-22d-15 Mikroskop

JAVNA NABAVKA: 4-22d-15 Mikroskop Dokumentacija: Odluka o dodeli ugovora JN 4-22d-15 Mikroskop Poziv JN 4-22d-15 mikroskop konkursna dokumentacija JN 4-22d-15 MIKROSKOP ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-22d-15 Mikroskop

Continue Reading 4-22d-15 Mikroskop

4-33d-15 Eleve RTG cev

JAVNA NABAVKA: 4-33d-15 Eleve RTG cev Dokumentacija: ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-33d-15 Eleve RTG cev Odluka o dodeli ugovora JN 4-33d-15 Eleve RTG cev Poziv JN 4-33d-15 Eleve RTG cev konkursna dokumentacija…

Continue Reading 4-33d-15 Eleve RTG cev

4-29d-15 Monitor za neinvazivni monitoring

JAVNA NABAVKA: 4-29d-15 Monitor za neinvazivni monitoring Dokumentacija: ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-29d-15 Monitor za neinvanzivni i invanzivni monitoring Odluka o dodeli ugovora JN 4-29d-15 Monitor za neinvanzivni i invanzivni monitoring Poziv…

Continue Reading 4-29d-15 Monitor za neinvazivni monitoring

4-30d-15 Cardio Q monitor sa pratecom opremom

JAVNA NABAVKA: 4-30d-15 Cardio Q monitor sa pratecom opremom Dokumentacija: JN 4-30d-15-Cardio Q monitor,pojasnjenje 1 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-30d-15 Cardio Q monitor Poziv JN 4-30d-15 Cardio Q Monitor sa pratecom opremom…

Continue Reading 4-30d-15 Cardio Q monitor sa pratecom opremom

4-31d-15 EKG aparat

JAVNA NABAVKA: 4-31d-15 EKG aparat Dokumentacija: JN 4-31d-15 EKG APARAT, konkursna dokumentacija Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 4-31d-15 EKG aparat Poziv JN 4-31d-15 EKG aparat Doc1 Dodatne informacije…

Continue Reading 4-31d-15 EKG aparat

4-32d-15 Defibrliator

JAVNA NABAVKA: 4-32d-15 Defibrliator Dokumentacija: JN 4-32d-15 Defibrilator, konkursna dokumentacija ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-32d-15 Defibrilator Odluka o dodeli ugovora JN 4-32d-15 Defibrilator Poziv JN 4-32d-15 Defibrilator Doc1 Dodatne inf i pojasnjenja…

Continue Reading 4-32d-15 Defibrliator