Poliklinika

  • PEDIJATRIJA - URGENTNO
  • HIRUGRIJA - URGENTNO
  • PEDIJATRIJA - AMBULANTE
  • HIRURGIJA - AMBULANTE
  • REHABILITACIJA - AMBULANTE
  • KABINETI
  • DNEVNE BOLNICE
  • LABORATORIJE

Јула 2012. комплетна поликлиничка служба Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине пресељена је у нов, наменски изграђен објекат. У оквиру Поликлинике, рад је организован кроз 44 специјалистичке и супспецијалистичке амбуланте, ургентну лабораторијску и радиолошку дијагностику и хитне педијатријске и хируршке пријеме. Годишње се на Институту обави око 150 000 амбулантних прегледа.

 

Детаљније информације о раду Поликлинике можете видети на следећим страницама.