Клинике\Педијатрија\Одељење за неонатологију

  • PEDIJATRIJA
  • HIRURGIJA
  • REHABILITACIJA
  • DIJAGNOSTIKA
  • NEMEDICINA
ШТА РАДИМО         |          КЉУЧНО ОСОБЉЕ

 

Одељење неонатологије
Одсек за превремено рођену новорођенчад – лок. 406
Одсек за рочну новорођенчад – лок. 456

 

Прим. др сц. мед. Бранка Ковачевић – начелник Одељења неонатологије
Доц. др Гордана Велисављев Филиповић – начелник Одељења за мајке пратиље
Мр сц. мед. Татјана Радуновић Гојковић
Асист. др Весна Павловић
Др Слађана Јаблановић

 

Главна сестра Одељења неонатологије:
Славица Секулић– лок. 406