Настава и наука\Наука

 • NAUKA
 • PROJEKTI
 • KME
 •  

   

 

ПЛАН СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И УЖИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА ИНСТИТУТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

 

У циљу стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника са високом стручном спремом у Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, утврђује се предлог плана специјализација и ужих специјализација здравствених радника и здравствених сарадника за 2016. годину:

 

И КЛИНИКА ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ

 

 • Три специјализације ИЗ ПЕДИЈАТРИЈЕ
 • Једна УЖА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИЗ ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈЕ
 • Једна УЖА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИЗ КЛИНИЧКЕ ТОКСИКОЛОГИЈЕ

 

 

II КЛИНИКА ЗА ДЕЧЈУ ХИРУРГИЈУ

 

 • Једна специјализација ИЗ ДЕЧЈЕ ХИРУРГИЈЕ
 • Једна СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИЗ ПЛАСТИЧНЕ И РЕКОНСТРУКТИВНЕ ХИРУРГИЈЕ
 • Једна СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИЗ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈЕ       
 • Једна СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИЗ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈЕ, РЕАНИМАТОЛОГИЈЕ И ИНТЕНЗИВНЕ ТЕРАПИЈЕ
 • Једна УЖА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИЗ ВАСКУЛАРНЕ ХИРУРГИЈЕ

 

 

III КЛИНИКА ЗА ДЕЧЈУ ХАБИЛИТАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

 

 • Две УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ ДЕЧЈЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ