JAVNA NABAVKA BR. 4-04d/20 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene

Konkursna dokumentacija JN 4-04d-20 Higijena – papirna galanterija

Poziv JN 4-04d-20 Sredstva za odrzavanje higijene – papirna galanterija

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma JN 4-04d-20 Papirna galanterija

Poslednja izmena 30.03.2020.

Leave a Reply