Финансијски планови, извештаји и други подаци

 

 

-Дневни финансијски извештај

 

 

-План Јавних набавки за 2019. годину

 

 

-Finansijski izveštaj za 2018

 

 

-План Јавних набавки за 2018. годину

 

 

-План Јавних набавки за 2017. годину

 

 

-План Јавних набавки за 2016. годину

 

 

-План Јавних набавки за 2015. годину

 

 

-Извештај извршења плана буџета за 2013. годину

 

 

-Пројекција Финансијског плана за 2014,2015 и 2016 годину

 

 

-Подаци о медицинској и дијагностичкој опреми

 

 

-Укупно стање залиха лекова на Институту 2018.