JAVNA NABAVKA BR. JN 4-13d/18 – Mobilni anlogni RTG aparat

Konkursna dokumentacija JN 4-13d-18 MOBILNI RTG APARAT Poziv JN 4-13d-18 Mobilni RTG aparat Izmene i dopune konk. dok. JN 4-13d-18 Mobilni RTG Dodatne informacije i pojasnjenja JN 4-13d-18 Mobilni RTG Dodatne informacije i pojasnjenja 2, JN 4-13d-18 Mobilni RTG Odluka o dodeli ugovora JN 4-13d-18 Mobilni RTG Poslednja izmena : 15.06.2018. godine

JAVNA NABAVKA BR. 6-06d/18 – Javna nabavka dobara – Lekovi i preparati sa negativne liste, magistralni i galenski lekovi

Konkursna dokumentacija JN 6-06d-18 Lekovi i preparati sa negativne liste Poziv JN 6-06d-18 Lekovi i preparati sa negativne liste Dodatno pojasnjenje br. 1 JN 6-06d-18 Lekovi sa negativne liste Odluka o dodeli ugovora JN 6-06d-18 Lekovi i preparati sa negativne liste Odluka o obustavi postupka JN 6-06d-18 Lekovi i preparati sa negativne liste Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 6-06d-18 Lekovi sa negativne liste Poslednja izmena: 13.06.2018. godine