JAVNA NABAVKA BR. 6-26d/17 – Javna nabavka dobara – Potrošni materijal za preimplantacionu, prenatalnu i postnatalnu molekularno-genetsku dijagnostiku

Poziv JN 6-26d-17 Molekularno-genetska dijagnostika Konkursna dokumentacija JN 6-26d-17 Molekularno-genetska dijagnostika Izmena konkursne dokumentacije br. 1 JN 6-26d-17 Molekularno-genetska dijagnostika ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-26d-17 Molekularno-genetska dijagnostika Odluka o dodeli ugovora JN 6-26d-17 Molekularno-genetska dijagnostika Odluka o obustavi postupka JN 6-26d-17 Molekularno-genetska dijagnostika Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 6-26d-17 Molekularno-genetska dijagnostika Poslednja izmena 14.11.2017. godine

JAVNA NABAVKA BR. 4-17d/17 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene

Poziv JN 4-17d-17 Sredstva za odrzavanje higijene Konkursna dokumentacija JN 4-17d-17 Sredstva za odrzavanje higijene Dodatna pojasnjenja br. 1 JN 4-17d-17 Sredstva za odrzavanje higijene Izmena konkursne dokumentacije br. 1 JN 4-17d-17 Sredstva za odrzavanje higijene ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 4-17d-17 Higijena Izmena konkursne dokumentacije br. 2 JN 4-17d-17 Higijena Dodatno pojasnjenje br. 2 JN 4-17d-17 Higijena Dodatno pojasnjenje br. 3 JN 4-17d-17 Higijena II ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 4-17d-17 Higijena Izmena konkursne dokumentacije… Read Article →