4-27d-15 Respiratori

JAVNA NABAVKA: 4-27d-15 Respiratori Dokumentacija: Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava-jn 4-27d-15 Respiratori Odluka o dodeli ugovora JN 4-27d-15 Respiratori Poziv JN 4-27d-15 Respiratori Doc1 Dodatne inf i pojasnjenja…

Continue Reading

4-20d-15 Cisticna fibroza

JAVNA NABAVKA: 4-20d-15 Cisticna fibroza Dokumentacija: konkursna dokumentacija JN 4-20d-15 CISTICNA FIBROZA Poziv JN 4-20d-15 cisticna fibroza Doc1 Dodatne inf i pojasnjenja 1, JN 4-20d-15 cisticna fibroza JN 4-20d-15 Partije…

Continue Reading

4-21d-15 Dezinfekcija-Octanisept

JAVNA NABAVKA: 4-21d-15 Dezinfekcija-Octanisept Dokumentacija: Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 4-21d-15 Dezinficijensi - Octenisept Odluka o obustavi postupka JN 4-21d-15 Dezinfekcija - Octenisept Poziv JN 4-21d-15 dezinfekcija- octenisept…

Continue Reading

8p-03d-15 RTG cev

JAVNA NABAVKA: 8p-03d-15 RTG cev Dokumentacija: Konkursna dokumentacija - pregovaracki JN 8p-03d-15 RTG cev ObavestenjeOPokretanjuPostupka JN 8p-03d-15 RTG cev Doc1 Odluka o dodeli ugovora JN 8p-03-15 RTG cev

Continue Reading
Close Menu