JAVNA NABAVKA BR. 4-15d/19 – Javna nabavka dobara – Neonatalni respiratori sa opcijama konvencionalne pritiskom kontrolisane, sinhronizovane, volumenom kontrolisane, visokofrekventne i oscilatorne neinvanzivne ventilacije

Poziv JN 4-15d-19 Neonatalni respiratori Konkursna dokumentacija JN 4-15d-19 Neonatalni respiratori Dodatno pojasnjenje br. 1 JN 4-15d-19 Neonatalni respiratori Izmena kd br. 1 JN 4-15d-19 Neonatalni respiratori ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 4-15d-19…

Continue Reading
Close Menu