JAVNA NABAVKA BR. 4-03d/19 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene – papirna galanterija

Konkursna dokumentacija JN 4-03d-19 Higijena – papirna galanterija Poziv JN 4-03d-19 Sredstva za odrzavanje higijene – papirna galanterija Dodatno pojasnjenje br. 1 JN 4-03d-19 Papirna galanterija Izmena i dopuna kd br. 1 JN 4-03d-19 Papirna galanterija ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 4-03d-19 Papirna Pročitajte više

JAVNA NABAVKA BR. 6-01d/19 – nabavka dobara – Softverska opcija za redukciju artefakata disanja pri snimanju abdomena kod malih pacijenata za MR – FREEZEit

Poziv JN 6-01d-19 Softver FREEZEit Konkursna dokumentacija JN 6-01d-19 Softver FREEZEit Izmena kd br. 1 JN 6-01d-19 Softver FREEZEit ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-01d-19 Softver FREEZEit Dodatno pojasnjenje br. 1 JN 6-01d-19 Softver FREEZEit Odluka o dodeli ugovora JN 6-01d-19 Softver FREEZEit Pročitajte više