JAVNA NABAVKA BR. 4-48d/19 – Javna nabavka dobara – Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku – Testovi za određivanje specifičnog IgE na nutritivne i inhalatorne alergene

Poziv JN 4-48d-19 Laboratorija – Specificni IgE Konkursna dokumentacija JN 4-48d-19 Laboratorija – specificni IgE

Konkursna dokumentacija JN 4-48d-19 Laboratorija – specificni IgE Poziv JN 4-48d-19 Laboratorija – Specificni IgE

Odluka o dodeli ugovora JN 4-48d-19 Laboratorija – specificni IgE

Poslednja izmena 14.01.2020. godine

Close Menu