JAVNA NABAVKA BR. 4-23u/19 – Javna nabavka usluge – Usluga osiguranja imovine i lica Instituta

Poziv JN 4-23u-19 Usluga osiguranja imovine i lica

Konkursna dokumentacija JN 4-23u-19 Usluga osiguranja imovine i lica

Odluka o dodeli ugovora JN 4-23u-19 Osiguranje

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 4-23u-19 Osiguranje

Poslednja izmena 19.09.2019.

Close Menu