JAVNA NABAVKA BR. 4-06d/19 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

Poziv JN 4-06d-19 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Konkursna dokumentacija JN 4-06d-19 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Izmena kd br. 1 JN 4-06d-19 Potrosni materijal Izmena kd br. 2 JN 4-06d-19 Potrosni materijal ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 4-06d-19 Potrosni materijal Pročitajte više

JAVNA NABAVKA BR. 4-03d/19 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene – papirna galanterija

Konkursna dokumentacija JN 4-03d-19 Higijena – papirna galanterija Poziv JN 4-03d-19 Sredstva za odrzavanje higijene – papirna galanterija Dodatno pojasnjenje br. 1 JN 4-03d-19 Papirna galanterija Izmena i dopuna kd br. 1 JN 4-03d-19 Papirna galanterija ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 4-03d-19 Papirna Pročitajte više