JAVNA NABAVKA BR. 4-15d/19 – Javna nabavka dobara – Neonatalni respiratori sa opcijama konvencionalne pritiskom kontrolisane, sinhronizovane, volumenom kontrolisane, visokofrekventne i oscilatorne neinvanzivne ventilacije

Poziv JN 4-15d-19 Neonatalni respiratori Konkursna dokumentacija JN 4-15d-19 Neonatalni respiratori Dodatno pojasnjenje br. 1 JN 4-15d-19 Neonatalni respiratori Izmena kd br. 1 JN 4-15d-19 Neonatalni respiratori ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 4-15d-19…

Continue Reading

JAVNA NABAVKA BR. 6-08u/19 – Javna nabavka usluge – Održavanje i servisiranje vakum stanica, kiseonik i azotoksid stanica i stanica za komprimovani vazduh- Vakum stanica za pripremu vakuma –Vacuum pumpe Busch RA 0063-0100F

Poziv JN 6-08u-19 Servis vakum stanica Konkursna dokumentacija JN 6-08u-19 Servis vakum stanica Odluka o dodeli ugovora JN 6-08u-19 Servis vakum stanica ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 6-08u-19 servis vakum stanica Poslednja izmena…

Continue Reading
Close Menu