JAVNA NABAVKA BR. JN 4-27d/17 – Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema

Poziv JN 4-27d-17 MR Konkursna dokumentacija JN 4-27d-17 MR Doc1 dodatne inf i pojasnjenja 1, JN 4-27d-17 MR Doc1 Dodatne inf i pojasnjenja 2, JN 4-27d-17 MR IZMENE Konkursna dokumentacija JN 4-27d-17 MR ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 4-27d-17 MR Doc1 Dodatne inf Pročitajte više