Monthly Archives: December 2017

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-33u/17 – Usluga mobilne telefonije

Poziv JN 6-33u-17 usluga mob tel konkursna dokumentacija JN 6-33u-17 usluga mob tel Doc2 Dodatne inf i pojasnjenja Jn 6-33u-17 Mobilna telefonija Doc1 Odluka o dodeli ugovora JN 6-33u-17 Mobilna tel ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 6-33u-17 mob telefonija Poslednja izmena 17.01.2018. godine

JAVNA NABAVKA BR. JN 4-27d/17 – Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema

Poziv JN 4-27d-17 MR Konkursna dokumentacija JN 4-27d-17 MR Doc1 dodatne inf i pojasnjenja 1, JN 4-27d-17 MR Doc1 Dodatne inf i pojasnjenja 2, JN 4-27d-17 MR IZMENE Konkursna dokumentacija JN 4-27d-17 MR ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 4-27d-17 MR Doc1 Dodatne inf i pojasnjenja 3, JN 4-27d-17 MR Doc1Dodatne inf i pojasnjenja 4, JN 4-27d-17 MR IZMENE 2, Konkursna dokumentacija JN 4-27d-17 MR Doc4 Odluka o dodeli ugovora JN 4-27d-17 MR OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci(1)… Read Article →