JAVNA NABAVKA BR. 6-30d/17 – Javna nabavka dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam

Konkursna dokumentacija JN 6-30d-17 Ugradni materijal Poziv JN 6-30d-17 Ugradni materijal Odluka o dodeli ugovora JN 6-30d-17 Ugradni materijal Odluka o obustavi postupka JN 6-30d-17 Ugradni materijal Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 6-30d-17 Ugradni materijal ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 6-30d-17 Pročitajte više

JAVNA NABAVKA BR. JN 4-18r/17 – Izgradnja objekta Odseka za magnetnu rezonancu pri Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine – faza I

Poziv JN 4-18r-17 Izgradnja objekta MR JN 4-18r-17-Izgradnja objekta MR,Konkursna dokumentacija, prilog 2 i prilog 3.zip Doc1 Dodatne informacije i pojasnjenja 1, JN 4-18r-17 Izgradnja objekta MR Doc1 Dodatne informacije i pojasnjenja 2, JN 4-18r-17 Izgradnja objekta za MR Doc1 Pročitajte više

JAVNA NABAVKA BR. 4-25d/17 – Javna nabavka dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

Poziv JN 4-25d-17 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Konkursna dokumentacija JN 4-25d-17 Sanitetski i ostali potrosni medicinski materijal Izmena konkursne dokumentacije br. 1 JN 4-25d-17 Potrosni materijal Dodatno pojasnjenje br. 1 JN 4-25d-17 Potrosni materijal Odluka o obustavi postupka Pročitajte više