JAVNA NABAVKA BR. 6-26d/17 – Javna nabavka dobara – Potrošni materijal za preimplantacionu, prenatalnu i postnatalnu molekularno-genetsku dijagnostiku

Poziv JN 6-26d-17 Molekularno-genetska dijagnostika Konkursna dokumentacija JN 6-26d-17 Molekularno-genetska dijagnostika Izmena konkursne dokumentacije br. 1 JN 6-26d-17 Molekularno-genetska dijagnostika ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-26d-17 Molekularno-genetska dijagnostika Odluka o dodeli ugovora JN 6-26d-17 Molekularno-genetska dijagnostika Odluka o obustavi postupka JN 6-26d-17 Molekularno-genetska Pročitajte više

JAVNA NABAVKA BR. 4-17d/17 – Javna nabavka dobara – Sredstva za održavanje higijene

Poziv JN 4-17d-17 Sredstva za odrzavanje higijene Konkursna dokumentacija JN 4-17d-17 Sredstva za odrzavanje higijene Dodatna pojasnjenja br. 1 JN 4-17d-17 Sredstva za odrzavanje higijene Izmena konkursne dokumentacije br. 1 JN 4-17d-17 Sredstva za odrzavanje higijene ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 4-17d-17 Higijena Pročitajte više

JAVNA NABAVKA BR. JN 6-24r/17 – Ugradnja instalacija za medicinske gasove u bolesničkim sobama Instituta

Poziv JN 6-24r-17 Ugradnja med gasova Konkursna dokumentacija JN 6-24r-17 Instalacija gasova IZMENE Konkursna dokumentacija JN 6-24r-17 Instalacija gasova ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda JN 6-24r-17 Ugradnja inst za med gasove Doc2 Odluka o dodeli ugovora JN 6-24r-17 Ugradnja instalacija med gasova ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN Pročitajte više