Monthly Archives: May 2017

JAVNA NABAVKA BR. 6-06u/17 Odnošenje i zbrinjavanje medicinskog otpada

  Poziv JN 6-06u-17 -medicinski otpad Konkursna dokumentacija JN 6-06u-17  -medicinski otpad Odluka o dodeli ugovora JN 6-06u-17 Odnosenje i zbrinjavanje medicinskog otpada ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 6-06u-17 Odnosenje i zbrinjavanje medicinskog otpada Poslednja izmena : 06.06.2017.

JAVNA NABAVKA BR. 6-05d/17 – Javna nabavka dobara – Mlečne formule i enteralna hrana za specijalne medicinske namene

Konkursna dokumentacija JN 6-05d-17 Mlecne formule i enteralna hrana za specijalne medicinske namene Poziv JN 6-05d-17 Mlecne formule i enteralna hrana za specijalne medicinske namene Odluka o dodeli ugovora JN 6-05d-17 Mlecne formule i enteralna hrana za specijalne medicinske namene Odluka o obustavi postupka JN 6-05d-17 Mlecne formule i enteralna hrana za specijalne medicinske namene Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 6-05d-17 Mlecne formule i enteralna hrana Obavestenje o… Read Article →