Monthly Archives: April 2017

JAVNA NABAVKA BR. 8p-01d/17 – Javna nabavka dobara – Lekovi sa liste lekova

Konkursna dokumentacija JN 8p-01d-17 Lekovi sa liste lekova ObavestenjeOPokretanjuPostupka JN 8p-01d-17 Lekovi sa liste lekova Odluka o obustavi postupka JN 8p-01d-17 Lekovi sa liste lekova Odluka o dodeli ugovora JN 8p-01d-17 Lekovi sa liste lekova Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 8p-01d-17 Lekovi sa liste lekova Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 8p-01d-17 Lekovi sa liste Poslednja izmena: 13.07.2017.