Monthly Archives: April 2016

6-22d-15 Ugradni materijal

JAVNA NABAVKA: 6-22d-15 Ugradni materijal Dokumentacija: Poziv JN 6-22d-15 Ugradni materijal Konkursna dokumentacija JN 6-22d-15 Ugradni materijal Dodatne informacije i pojasnjenja br. 1 JN 6-22d-15 Ugradni materijal Odluka o dodeli ugovora JN 6-22d-15 Ugradni materijal Odluka o obustavi postupka JN 6-22d-15 Ugradni materijal Obavestenje o zakljucenom ugovoru 6-22d-15 Ugradni materijal Poslednja izmena: 15.06.2016.

4-07d-16 Lekovi sa liste lekova

JAVNA NABAVKA: 4-07d-16 Lekovi sa liste lekova Dokumentacija: Konkursna dokumentacija JN 4-07d-16 Lekovi sa liste lekova Poziv JN 4-07d-16 Lekovi sa liste lekova Odluka o obustavi postupka JN 4-07d-16 Lekovi sa liste lekova ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-03d-16 Artroskop Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 4-07d-16 Lekovi sa liste lekova Obavestenje o zakljucenom ugovoru 4-07d-16 Lekovi sa liste lekova Poslednja izmena 22.07.2016.

JN 6-03d/16 -Lekovi i preparati sa negativne liste i magistralni i galenski lekovi

JAVNA NABAVKA: JN 6-03d/16 -Lekovi i preparati sa negativne liste i magistralni i galenski lekovi Dokumentacija: Konkursna dokumentacija JN 6-03d-16 lekovi sa neg liste Poziv JN 6-03d-16 lekovi neg lista Doc1 Odluka o dodelu ugovora JN 6-03d-16 Lekovi sa neg liste Doc1 Odluka o obustavi postupka JN 6-03d-16-lekovi neg lista za pojedine partije Obavestenje o zakljucenom ugovoru 6-03d-16 Lekovi sa negativne liste Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 4-03d-16 lekovi… Read Article →

8p-01d-16 Sistem monitoringa i pozivanja medicinskog osoblja

JAVNA NABAVKA: 8p-01d-16 Sistem monitoringa i pozivanja medicinskog osoblja Dokumentacija: Odluka o dodeli ugovora JN 8p-01d-16 Sistem monitoringa ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 8p-01d-16 Sistem monitoringa i pozivanja medicinskog osoblja Poslednja izmena 07.05.2016.

4-01d-16 Sistem monitoringa

JAVNA NABAVKA: 4-01d-16 Sistem monitoringa Dokumentacija: Dodatne informacije i pojasnjenja br. 1 JN 4-01d-16 Sistem monitoringa i pozivanja medicinskog osoblja JN 4-01d-16 Sistem monitoringa i pozivanja medicinskog osoblja, konkursna dokumentacija Poziv JN 4-01d-16 Sistem monitoringa i pozivanja medicinskog osoblja Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 4-01d-16 Sistem monitoringa Odluka o obustavi postupka JN 4-01d-16 Sistem monitoringa i pozivanja medicinskog osoblja Poslednja izmena 01.04.2016.

4-06d-16 Potrosni materijal za laboratorijsku dijagnostiku

JAVNA NABAVKA: 4-06d-16 Potrosni materijal za laboratorijsku dijagnostiku Dokumentacija: Konkursna dokumentacija JN 4-06d-16 Potrosni materijal za laboratorijsku dijagnostiku Dodatne informacije i pojasnjenja br. 1 JN 4-06d-16 Potrosni materijal za laboratorijsku dijagnostiku Poziv JN 4-06d-16 Potrosni materijal za laboratorijsku dijagnostiku IZMENA Konkursna dokumentacija JN 4-06d-16 Potrosni materijal za laboratorijsku dijagnostiku Odluka o dodeli ugovora JN 4-06d-16 Laboratorija Obavestenje o zakljucenom ugovoru 4-06d-16 Laboratorija Poslednja izmena 21.07.2016.