Monthly Archives: October 2015

4-34d-15 Lekovi sa liste

JAVNA NABAVKA: 4-34d-15 Lekovi sa liste Dokumentacija: Lekovi LISTA LEKOVA JN 4-34d-15 Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 4-34d-15 Lekovi sa liste Obavestenje o zakljucenom ugovoru 4-34d-15 Lekovi sa liste Odluka o dodeli ugovora JN 4-34d-15 Lekovi sa liste Odluka o obustavi postupka JN 4-34d-15 Lekovi sa liste Poziv JN 4-34d-15 lekovi sa liste III Doc1 Dodatne inf i pojašnjenja 1, JN 4-34d-15 lekovi sa liste Doc1 Izmene i… Read Article →

4-35d-15 Lekovi van liste

JAVNA NABAVKA: 4-35d-15 Lekovi van liste Dokumentacija: Odluka o dodeli ugovora JN 4-35d-15 Lekovi van liste Poziv JN 4-35d-15 LEKOVI van liste konkursna dokumentacija LEKOVI 4-35d-15 za zivotno ugrozene LEKOVI van liste JN 4-35d-15 Obavestenje o zakljucenom ugovoru 4-35d-15 Lekovi van liste

4-22d-15 Mikroskop

JAVNA NABAVKA: 4-22d-15 Mikroskop Dokumentacija: Odluka o dodeli ugovora JN 4-22d-15 Mikroskop Poziv JN 4-22d-15 mikroskop konkursna dokumentacija JN 4-22d-15 MIKROSKOP ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-22d-15 Mikroskop

4-33d-15 Eleve RTG cev

JAVNA NABAVKA: 4-33d-15 Eleve RTG cev Dokumentacija: ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-33d-15 Eleve RTG cev Odluka o dodeli ugovora JN 4-33d-15 Eleve RTG cev Poziv JN 4-33d-15 Eleve RTG cev konkursna dokumentacija JN 4-33d-15 Eleve RTG cev

4-28d-15 Pumpa za torakalnu drenazu i pumpa za akt

JAVNA NABAVKA: 4-28d-15 Pumpa za torakalnu drenazu i pumpa za akt Dokumentacija: Poziv JN 4-28d-15 Pumpa za torakalnu drenazu i pumpa za aktivnu sukciju JN 4-28d-15 Pumpa za torakalnu drenazu i pumpa za aktivnu sukciju, konkursna dokumentacija Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke JN 4-28d-15 Pumpa za torakalnu drenazu i pumpa za aktivnu sukciju Odluka o obustavi postupka JN 4-28d-15 Pumpa za torakalnu drenazu i pumpa za aktivnu sukciju

4-29d-15 Monitor za neinvazivni monitoring

JAVNA NABAVKA: 4-29d-15 Monitor za neinvazivni monitoring Dokumentacija: ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-29d-15 Monitor za neinvanzivni i invanzivni monitoring Odluka o dodeli ugovora JN 4-29d-15 Monitor za neinvanzivni i invanzivni monitoring Poziv JN 4-29d-15 Monitor za neinvanzivni i invanzivni monitoring pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata Doc1 Dodatne inf i pojasnjenja 1, JN 4-29d-15 Monitor JN 4-29d-15 Monitor, konkursna dokumentacija

4-30d-15 Cardio Q monitor sa pratecom opremom

JAVNA NABAVKA: 4-30d-15 Cardio Q monitor sa pratecom opremom Dokumentacija: JN 4-30d-15-Cardio Q monitor,pojasnjenje 1 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4-30d-15 Cardio Q monitor Poziv JN 4-30d-15 Cardio Q Monitor sa pratecom opremom Doc1 Odluka o dodeli ugovora 4-30d-15 Cardio Q monitor JN 4-30d-15 Cardio Q Monitor sa pratecom opremom, konkursna dokumentacija